Załączniki do przetargu

Remont i Adaptacja budynku dwunastorodzinnego przy ul. Koszary 16 w Zamościu

1. Dokumentacja techniczna

2. Przedmiar

3. Regulamin udzielania zamówień

4. Specyfikacja warunków zamówienia

5. Wzór umowy

6. Oświadczenie Wykonawcy

7. Formularz ofertowy

8. Wykaz robót

9. Wykaz osób

10. 15.09.2021 r. - Odpowiedzi na pytania Wykonawców - cześć 1

11. 15.09.2021 r. - Odpowiedzi na pytania Wykonawców - cześć 2

12. Standard wykończenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego Koszary 16

13. 22.09.2021 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawców

14. 22.09.2021 r. - Załącznik do odpowiedzi - dokumentacja br. kontrukcyjna

15. 24.09.2021 r. - Infromacja o zmianie terminu składania ofert